Modem quang SDH STM-1 42E1+8FE OP-SDH-42E1+8FE

OP-SDH-42E1+8FE là thiết bị truyền dẫn quang SDH STM-1, cung cấp 42 cổng E1 + 8 cổng Ethernet và 2 cổng quang STM-1 155M.