Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet NP318T

NP318T Series là thiết bị chuyển đổi 8 cổng tín hiệu RS232/RS485/422 sang 2 cổng Ethernet.