Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232 sang Ethernet UT-6616C

UT-6616C cung cấp, chuyển đổi 16 cổng RS232 sang Ethernet TCP/IP 10/100M