Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485 sang Ethernet Mport3208-AD220

Mport3208 là dòng thiết bị chuyển đổi dữ liệu  8 cổng RS232/485 sang Ethernet, Modbus Gateway.