Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Mport3104

Mport3104 là dòng thiết bị chuyển đổi dữ liệu 4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet, Modbus Gateway.