Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 1 cổng RS485/422 sang Ethernet Mport3102

Mport3102 là dòng thiết bị chuyển đổi dữ liệu 1 cổng RS232 và 1 cổng RS485/422 sang Ethernet, Modbus Gateway.