Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet SLK-S508R

SLK-S508R cung cấp 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet TCP/IP 10/100M