Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/485/422 sang Ethernet USR-N520

USR-N520 gồm 2 cổng RS232/485/422 + 1 cổng Ethernet 100M.