Bộ chuyển đổi 1 cổng Modbus gateway ADM-5850G

ADM-5850G là sản phẩm Modbus gateway dành riêng để kết nối thiết bị Modbus TCP và thiết bị Modbus RTU / ASCII. ADM-5850 có chức năng chuyển đổi giao thức Modbus RTU / ASCII và Modbus TCP.