Bộ chuyển đổi 1 cổng Modbus gateway ADM-5850G

ADM-5850G là sản phẩm Modbus gateway, có chức năng chuyển đổi giao thức Modbus RTU / ASCII và Modbus TCP.