16 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway NS316

NS316 giúp chuyển đổi 16 cổng RS232/485/422 sang 2 cổng Ethernet Modbus Gateway 10/100/1000M.