Bộ chuyển đổi RS232/485/422 Modbus Gateway GW1101-1D

GW1101-1D là loại chuyển đổi tín hiệu serial (RS232/485/422) sang Ethernet Modbus gateway, gồm model: GW1101-1D(RS-232) và GW1101-1D(RS-485).