Bộ chuyển đổi E1 sang V.24 AN-E1-V24

AN-E1-V24 là thiết bị chuyển đổi  E1 chuẩn G.703 sang V.24 của Ad-net – Taiwan sản xuất.