Modem Quang V.35 HM-C114

HM-C114 là loại modem giúp chuyển đổi tín hiệu, giao diện V.35 sang Quang.