Modem quang V.35 BD-OP-V.35

BD-OP-V.35 là modem chuyển đổi giao diện, tín hiệu V.35 qua cáp Quang của hãng Baudcom – china sản xuất. Cung cấp 1 cổng V.35 n * 64K (n = 1-32) và 1 cổng Quang.