Bộ chuyển đổi Co-Directional 64K-V.35

FCC-E1tv1 là bộ chuyển đổi giao diện, tín hiệu E1 sang V.35 Co-Directional (đồng hướng).