Modem quang E1 OP-FE1

OP-FE1 là loại modem chuyển đổi tín hiệu Quang sang E1, cung cấp 1 cổng E1 (N*64k) và 1 cổng Quang, tùy chọn SC/FC Singlemode hoặc Multimode.