Bộ chuyển đổi E1 sang V.35 FE1-V.35

FE1-V.35 là thiết bị chuyển đổi  E1 sang V.35 của công ty Winyuan – ZEC