Bộ chuyển đổi E1-V.24

FCC-E1U1 là loại chuyển đổi giao diện, tín hiệu E1 sang V.24.