Bộ chuyển đổi Co-Directional 64K-FE

FCC-E1tF1 là loại chuyển đổi giao diện E1 Ethernet G.703 Co-Directional.