Bộ chuyển đổi V.35 sang Ethernet HM-C110

HM-C110 là bộ chuyển đổi, giao diện tín hiệu V.35 sang Ethernet RJ45.