Giá tập trung 16 khe cắm converter FE/E1 RACK4000

RACK4000 là dòng thiết bị giúp tập trung 16 khe cắm bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet (FE/E1).