Giá tập trung 16 khe cắm converter FE/E1 BD-CH04

BD-CH04 là dòng thiết bị giúp tập trung 17 khe cắm bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet (FE/E1), có thể tùy chọn 16 khe cắm card FE/E1 và 1 khe cắm cạc quản lý.