Giá tập trung 16 khe cắm cạc chuyển đổi E1 sang Ethernet

FCK12-a2/d2 là thiết bị tập trung 16 khe cắm cạc chuyển đổi E1 sang Ethernet và 1 khe cắm cạc quản lý SNMP, tùy chọn dual AC, DC hoặc A/DC.