Bộ chuyển đổi 4 cổng E1 sang 4 cổng Ethetnet FCC-E4F4

FCC-E4F4 là thiết bị chuyển đổi 4 cổng E1 chuẩn sang 4 cổng Ethernet, E1 tùy chỉnh n*64K, chức năng quản lý SNMP.