Cạc chuyển đổi E1 sang Ethetnet HM-C108AC

Cạc chuyển đổi E1 sang Ethernet HM-C108AC gắn giá tập trung 14/16 khe cắm HM-C108K/HM-C108K2.