Suy hao quang biến đổi FC 0~30dB

Fiber Attenuator SC từ 0dB đến 30dB, là thiết bị, đầu nối làm giảm cường độ, tín hiệu sợi quang trong hệ thống mạng cáp quang.