Bộ chuyển đổi HDMI sang Quang LNK-HF201KM

LNK-HF201KM Bộ chuyển đổi HDMI 4K USB 2.0 sang Quang, tùy chọn Singlemode hoặc Multimode.