Bộ chuyển đổi quang điện 10/100M  C102

C102 là thiết bị chuyển đổi quang điện none china 10/100M, Multimode 2KM, tùy chọn SC/ST.