Bộ chuyển đổi quang điện 100M MT8110-F-G

Bộ chuyển đổi quang điện MT8110-F-G 100M cung cấp 1 cổng Quang SC/FC/ST và 1 cổng Ethernet 10/100M, cài đặt Din-rail, nguồn 9~36VDC.