Bộ chuyển đổi quang điện Gigabit MT3110-GF

MT3110-GF là dòng thiết bị chuyển đổi quang điện 10/100/1000Base của hãng Maiwe China sản xuất.