Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Quang UT-277SM

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Quang UT-277SM chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Quang SC/FC/ST.