Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 4 cổng Ethernet 100M MIEN2206-2F

Switch công nghiệp MIEN2206-2F cung cấp 2 cổng Quang SC/FC/ST 100M + 4 cổng Ethernet 10/100M.