Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 6 cổng Ethernet

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp XPTN-9000-65-2FX6TX-X cung cấp 2 cổng Quang 100Base-X  và 6 cổng Ethernet 10/100Base-T.