Switch công nghiệp 20 cổng GE + 4 cổng Combo IGSW-24040T

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp Switch công nghiệp IGSW-24040T cung cấp 20 cổng Ethernet 10/100/1000T và 4 cổng quang combo SFP/RJ45 Gigabit.