Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet 1 cổng Quang SFP JHA-IGS18H

JHA-IGS18H là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp không có quản lý, cung cấp 8 cổng Ethernet 10/100/1000Base-Tx và 1 cổng Quang 1000Base-Fx.