Switch công nghiệp 8 cổng Quang + 2 cổng Ethernet Gigabit

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp XPTN-9000-65-8GX2GT-X Gigabit cung cấp 8 cổng Quang 1000Base-X  và 2 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T.