Bộ chuyển đổi 125Vdc sang 220Vac 1~10KVA

WMX-DSA XXXX-125 series là dòng thiết bị chuyển đổi nguồn điện từ 125VDC sang 220VAC từ 1KVA~10KVA.