Bộ chuyển đổi 16 cổng FXS/FXO sang Quang HM-PN16

HM-PN16 là loại thiết bị chuyển đổi 16 cổng thoại (analog) FXS/FXO + 4 cổng Ethernet + 2 cổng RS232 sang Quang của hãng Humanity – China sản xuất.