Bộ chuyển đổi 30 cổng FXS/FXO sang Quang HM-PT

HM-PT là thiết bị chuyển đổi 30 cổng FXS/FXO sang Quang + 4/8 cổng E1 (RJ45/BNC) và 4 cổng Ethernet.