Bộ chuyển đổi 30 kênh FXS/FXO sang E1 BD-E1-MUX30

BD-E1-MUX30 là loại thiết bị chuyển đổi 30 kênh thoại (analog) FXS/FXO qua E1 chuẩn ITU-T G.703.