Bộ chuyển đổi 8 cổng FXS/FXO sang Quang HM-PN08

HM-PN08 là loại thiết bị chuyển đổi 8 cổng thoại (analog) FXS/FXO + 4 cổng Ethernet + 2 cổng RS232 sang Quang.