Bộ chuyển đổi 30 kênh FXS/FXO sang Ethernet FCT-30V

FCT-30V là loại thiết bị chuyển đổi 30 kênh thoại FXS/FXO sang Ethernet của công ty FCTEL– China sản xuất.