Bộ chuyển đổi 8 cổng FXS/FXO sang Quang BD-OP-MUX08

BD-OP-MUX08 là thiết bị chuyển đổi 8 cổng thoại (analog) FXS/FXO sang Quang, tùy chọn 4 cổng E1, 4 cổng Ethernet 10/100M, 1 cổng RS232.