Bộ chuyển đổi 16 cổng FXS/FXO sang Quang BD-OP-MUX16

BD-OP-MUX16 là thiết bị chuyển đổi 16 cổng thoại (analog) FXS/FXO sang Quang, tùy chọn 1~4 cổng E1, 1~4 cổng Ethernet 10/100M, 1~2 cổng RS232.