Bộ chuyển đổi 30 cổng FXS/FXO sang Quang OP-4E1+4Eth+30VO

OP-4E1+4Eth+30VO là thiết bị chuyển đổi 30 cổng FXS/FXO + 4 cổng E1 + 4 cổng Ethernet sang Quang, nguồn AC/DC.