Bộ chuyển đổi 8 kênh FXS/FXO sang Ethernet FCT-8V

FCT-8V là loại thiết bị chuyển đổi 8 kênh thoại FXS/FXO sang Ethernet của công ty FCTEL– China sản xuất