Bộ chuyển đổi 2 kênh Video sang Quang JHA-D2TV-20

JHA-D2TV-20 là thiết bị chuyển đổi 2 kênh VIDEO sang Quang.