Bộ chuyển đổi 16 kênh Video sang Quang JHA-D16TV-20

JHA-D16TV-20 là thiết bị chuyển đổi 16 kênh VIDEO sang Quang.