Bộ chuyển đổi 4 kênh HD-SDI sang Quang JHA-S400

Bộ chuyển đổi 4 kênh HD-SDI sang Quang JHA-S400.