Bộ chuyển đổi 1 kênh HDMI sang Quang JHA-H100

JHA-H100 là thiết bị chuyển đổi 1 kênh HDMI sang Quang.